Izbirni predmeti

Del obveznega programa so izbirni predmeti, ki jih učenec izbere glede na svoje interese, sposobnosti in nadarjenost. Izbirni predmeti predstavljajo popestritev in obogatitev učnega procesa ter tudi priložnost, da se učenci pri njih dokažejo.

Več o tem si preberite v brošurah za šolsko leto 2024/2025

Izbirni predmeti 7.r

Izbirni predmeti 8.r

Izbirni predmeti 9.r