Šolski prevoz

PREVOZI S ŠOLSKIM AVTOBUSOM

 

Za učence, ki so oddaljeni od šole več kot 4 km, je organiziran avtobusni prevoz. Prvi avtobus odpelje ob 6.40 iz Vodosteča in pelje skozi Ponikvo, Studence, Sv. Jedrt, Zalog, Gotovlje; drugi avtobus odpelje iz Stebovnika ob 7.10 in pelje skozi Podkraj, Ponikvo, Kale, Grče, Studence, Sv. Jedrt, Zalog, Gotovlje. Po končanem pouku odpelje prvi avtobus ob 13.10, drugi ob 14.00 in tretji ob 15.30 (skozi Kale peljeta drugi in tretji avtobus).

Za učence na podružnični šoli Gotovlje je poleg šolskega avtobusa, zaradi varnosti, organiziran tudi prevoz s šolskim kombijem na relaciji Podvin-Ložnica–Gotovlje.
Za učence podružnične šole Ponikva je organiziran prevoz s šolskim kombijem.

 

Vozni red