Evropski teden mobilnosti na I. OŠ Žalec

Tudi v letošnjem šolskem letu smo se na I. OŠ Žalec vključili v projekt Evropski teden mobilnosti, ki je potekal od 16. do 22. septembra 2023. Projekt je podprt tudi s strani Občine Žalec v sodelovanju s Fakulteto za logistiko Univerze v Mariboru.

 Namen projekta je ozavestiti učence in njihove starše o pomenu hoje, kolesarjenja in uporabe javnega prevoza v vsakdanjem življenju ter vplivati na spreminjanje potovalnih navad ljudi. Cilj je tudi zmanjšati motorizirani promet v okolici šol, manj bi se obremenjevalo okolje, spodbujalo gibanje otrok in hkrati krepilo njihovo zdravje.

 V tednu mobilnosti smo na I. OŠ Žalec izvedli različne aktivnosti.

1.razred

Učenci 1. razreda so se vključili v delavnice, ki so bile organizirane na Šlandrovem trgu, na katerih so jim svoje delo predstavili gasilci, policisti, predstavniki Centra za krepitev zdravja, Medobčinska knjižnica Žalec, Mladinski center Žalec in Fakulteta za logistiko.

                 

 

2. razred

Učenci 2. razreda so imeli tehniški dan na temo Promet in mobilnost, kjer so spoznavali prometne znake in prometna pravila ter ustvarjali prevozna sredstva iz Eko materialov.

                                 

  3. razred   

Učenci 3. razreda so temo prometa obravnavali pri urah SPO, pri likovni umetnosti pa so ustvarjali in risali križišča in prometne znake.

         

 5. razred

Učenci 5. razreda so imeli delavnice na temo pomena trajnostne mobilnosti, ki jih je izvajal predstavnik Fakultete za logistiko, postavili so tudi kolesarski poligon, kjer so v sklopu priprav na kolesarski izpit vadili spretnostno vožnjo s kolesi.

                                     

 

Učenci od 1. do 5 . razreda centralne šole in obeh podružnic so se vključili v akcijo Gremo peš s kokoško Rozi – skupno je v akciji sodelovalo kar 390 učencev, posamezni oddelki so tekmovali med seboj in 1. mesto na centralni šoli je zasedel 4.a razred, kjer je v tednu mobilnosti večina učencev prihajala v šolo na trajnosten način – torej peš ali s kolesi. Dobro so se izkazali tudi učenci 4.c in 5.a razreda, za kar si zaslužijo pohvalo.

Učenci, ki obiskujejo izbirni predmet Filmska vzgoja so posneli video posnetek o izvedenih aktivnostih na šoli v času Evropskega tedna mobilnosti.

Pri dodatnem pouku slovenščine so učenci pisali pesmice in spise na temo trajnostne mobilnosti.

 Koordinatorica projekta na I. OŠ Žalec, Anita Dušak

                                                                  

                                                  

 

Pešačimo!

Pešačimo!

Zjutraj se zbudim

in v šolo odhitim.

Mami prevoz mi ponudi:

Daj, nikar se ne mudi!

Le kam se ji mudi?!

Zatrobi, zapuha,

se prestraši še muha.

V oblaku prahu

le pogumi pešačijo.

Leva, desna … en, dva, tri,

dajmo, pešačimo prav vsi!

Zdaj še muha je vesela,

ker bo zjutraj mir imela.

Mi pa končno dihamo kisik

in ne avtomobilskih flik.

Pridruži se še ti,

leva, desna … en, dva, tri …

Zdaj avtomobili so obstali,

ker smo se pešci v svet pognali.

Korakamo in se smejimo

in še za zdravje poskrbimo.

 

Gaja Audič, Vita Ivezič, Neža Strahovnik, vse 7. razred, I. OŠ Žalec

 

 

Ta svet…

Ta svet …

Po cestah drvijo avti,

po gozdovih pa tavajo skavti.

Že nekaj časa je tako,

a kmalu več ne bo.

Namesto avtov bodo tu kolesa,

po cestah pa polja polna plesa.

V gozdovih veliko živali

in otroci, ki se bodo igrali.

Zrak nad nami spet bo čist,

v njem se bo vrtel le list.

V mestih več ne bo smrdelo,

se bo le rimalo in pelo.

 

Izabela Zarja Kaluža, 6. c-razred, I. OŠ Žalec

 

Znova aktivno sodelovali na tednu TRAJNOSTNE MOBILNOSTI POŠ Gotovlje

Tudi v letošnjem šolskem letu dajemo na naši šoli velik poudarek TRAJNOSTNI MOBILNOSTI, pa ne le v tednu mobilnosti, ampak skozi celotno šolsko leto. Učence spodbujamo, da v čim večjem številu prihajajo v šolo peš, vse tiste pa, katerih pot do šole je daljša, da prihajajo s skiroji ali šolskim avtobusom.

Učenci se dobro zavedajo pomena peš hoje za naše zdravje in čistejše ozračje ter okolje in so trdno odločeni prispevati k temu. Opažamo, da so včasih prav oni tisti, ki k temu nagovarjajo tudi svoje starše.     

V tednu mobilnosti smo zopet sodelovali v projektu »Gremo peš s kokoško Rozi« in beležili prihode učencev v šolo. Cilj projekta je bil ozavestiti učence in njihove starše o pomenu hoje, kolesarjenja in uporabe javnega prevoza.

Več si preberite v tukaj…

 

 

Gremo peš s kokoško Rozi 2023

I. OŠ Žalec in obe podružnični šoli POŠ Gotovlje in POŠ Ponikva smo se v sodelovanju z občino Žalec znova pridružili akciji »Gremo peš s kokoško Rozi«. Akcija »Gremo peš« je del projekta Evropski teden mobilnosti, ki vsako leto poteka med 16. in 22. septembrom.

Več si preberite v obvestilu…

 

Evropski teden mobilnosti na I. OŠ Žalec

Evropski teden mobilnosti na I. OŠ Žalec 2022

Tudi v letošnjem šolskem letu smo se na I. OŠ Žalec vključili v projekt Evropski teden mobilnosti, ki je potekal od 16. do 22. septembra 2022 in je podprt tudi s strani Občine Žalec v sodelovanju s Fakulteto za logistiko Univerze v Mariboru. Namen projekta je ozavestiti učence in njihove starše o pomenu hoje, kolesarjenja in uporabe javnega prevoza v vsakdanjem življenju ter vplivati na spreminjanje potovalnih navad ljudi. Tako bi se zmanjšal motorizirani promet v okolici šol, manj bi se obremenjevalo okolje, spodbujalo gibanje otrok in hkrati krepilo njihovo zdravje.

V tednu mobilnosti smo na I. OŠ Žalec izvedli različne aktivnosti:

Učenci 1. razreda so se vključili v delavnice, ki so bile organizirane na Šlandrovem trgu, na katerih so jim svoje delo predstavili gasilci, policisti, predstavniki Centra za krepitev zdravja, Medobčinske knjižnice Žalec in Fakultete za logistiko.

                

 

Učenci 2. in 3. razreda so imeli tehniški dan na temo Promet in mobilnost, kjer so spoznavali prometne znake in prometna pravila ter ustvarjali prevozna sredstva iz Eko materialov.

                      

 

              

Učenci 5. razreda so imeli delavnice na temo pomena trajnostne mobilnosti, postavili so tudi kolesarski poligon, kjer so v sklopu priprav na kolesarski izpit vadili spretnostno vožnjo s kolesi.

 

Učenci od 1. do 5 . razreda centralne šole in obeh podružnic so se vključili v akcijo Gremo peš s kokoško Rozi – skupno je v akciji sodelovalo kar 373 učencev, posamezni oddelki so tekmovali med seboj in 1. mesto je zasedel 5. b razred, kjer so v tednu mobilnosti prav vsi učenci prihajali v šolo na trajnosten način – torej peš ali s kolesi.

Učenci 6. razreda so pri predmetu TIT preučili uporabo koles v sklopu projekta Kolesce. Naučili so se, kako se ta kolesa uporabljajo, njihovi straši pa so odgovarjali na anketo o uporabi koles v projektu Kolesce v občini Žalec.

Učenci, ki obiskujejo izbirni predmet Filmska vzgoja so posneli video posnetek o izvedenih aktivnostih na šoli v času Evropskega tedna mobilnosti. Učence smo na uri OS tudi ozaveščali o varnosti v prometu – varna uporaba električnih skirojev, koles…

Nagrada, ki jo je šola pridobila za sodelovanje v akciji Gremo peš s kokoško Rozi je bilo 6 tabel, ki označujejo avtobusna postajališča za šolski avtobus.

 

                                                                                   Koordinatorica projekta na I. OŠ Žalec, Anita Dušak