Šolski sklad

V šolskem skladu zbiramo prispevke staršev in drugih donatorjev. Zbrana sredstva se porabijo v skladu s Pravilnikom o ustanovitvi in poslovanju šolskega sklada. V upravnem odboru je pet predstavnikov šole, ki jih imenuje Svet šole, in trije predstavniki staršev, ki jih imenuje Svet staršev. Vsi člani upravnega odbora pregledajo oziroma nadzorujejo porabo pridobljenih sredstev.
Šolski sklad je namenjen zviševanju standardov pouka, zato se zbrana sredstva porabijo namensko (za pripravo raznih projektov in prireditev, nadgradnjo znanja, delovanje šolske skupnosti).

Prostovoljni prispevek znaša 10 €. Položnico učenci dobijo v začetku novembra. Pripravili bomo tudi Dobrodelni bazar v začetku meseca decembra in zbran denar namenili za kritje stroškov različnih dejavnosti.

Zapisnik šolskega sklada 2017

Zapisnik šolskega sklada 2018