Šolski sklad

V šolskem skladu zbiramo prispevke staršev in drugih sponzorjev. Zbrana sredstva se porabijo v skladu s Pravilnikom o ustanovitvi in poslovanju šolskega sklada.

Šolski sklad je namenjen zviševanju standardov pouka, zato se zbrana sredstva porabijo namensko (za pripravo raznih projektov in prireditev, nadgradnjo znanja, delovanje šolske skupnosti). Del sredstev v šolskem letu 2020/2021 bo namenjen opremljanju kotička, namenjen igri in sprostitvi učencev.

Prispevek znaša 10,00 evrov. Položnico dobijo učenci v začetku novembra.

Zapisnik šolskega sklada 2017

Zapisnik šolskega sklada 2018