Šolska shema

sss

Šola je tudi letos vključena v ŠS.

Gre za promocijski ukrep skupne kmetijske politike EU v sektorju sadja in zelenjave. Namen tega ukrepa je spodbuditi uživanje svežega sadja in zelenjave. Šola ponuja sveže lokalno pridelano sadje in zelenjavo skozi celo šolsko leto in skrbi za izobraževalne dejavnosti. V letošnjem šolskem letu smo v šolsko shemo  vključili tudi shemo šolskega mleka. Učencem naše šole bo na voljo tudi kozarec toplega mleka pred poukom.

Več o ŠS najdete na http://www.shemasolskegasadja.si.

Za projekt skrbi Metoda Blagotinšek Turk.