Zdrava šola

logo zdrava šola

 

Naša šola se je vključila v mrežo zdravih šol Slovenije v drugem krogu, ki se je širil leta 2008. Tim zdrave šole, ki ga sestavljajo učitelji razredne in predmetne stopnje, predstavnik staršev in učencev, zdravstveni delavec in strokovni sodelavec zavoda Petka, v začetku šolskega leta načrtuje vse dejavnosti, ki krepijo zdrav življenjski slog na šoli. Program smo v lanskem letu razširili še s shemo šolskega mleka in raziskovalnimi nalogami s področja prehrane. V okviru projekta večjo pozornost namenjamo kvaliteti šolske prehrane, zmanjševanju sladkorja in soli v hrani, kulturi prehranjevanja ter vključevanju  sadja in zelenjave lokalnih pridelovalcev v šolsko prehrano. Shema šolskega sadja predstavljala dodano vrednost v prehrani učencev naše šole.

Tudi v tem šolskem letu bomo sledili rdeči niti zdravih šol in v ta namen bomo organizirali različne delavnice in predavanja, v katerih bodo sodelovali tudi zunanji izvajalci.

Največ časa bomo namenili  ekodnevu in dnevu zdravja, ki ga bomo realizirali ob 7. Aprilu, svetovnem dnevu zdravja. Z vsemi temi projekti, dejanji in ukrepi želimo učence navajati na zdrav življenjski slog, ki bi ga naj učenci krepili tudi v krogu družine.

Tim zdrave šole vodi Alenka Žnidar.