O šoli

Šola bo tudi v tem šolskem letu organizirala del pouka v obliki šole v naravi:

  • 3 razred – plavalna ŠVN (CŠOD Murska Sobota),
  • 4. razred – naravoslovna ŠVN (CŠOD Kurent in Štrk),
  • 5. razred – naravoslovna ŠVN (CŠOD Rak),
  • 6. razred – smučarska ŠVN (Ribnica na Pohorju),
  • 7.-9. razred – Projektni teden Astronomija (CŠOD Medved).