Šolski koledar

S poukom pričnemo v ponedeljek, 2. septembra 2019. Šolsko leto se za devetošolce zaključi 15. junija 2020, za učence od 1. do 8. razreda pa 24. junija 2020.

Ocenjevalna obdobja Trajanje Konference
  Prvo

od 1. septembra 2019

do 31. januarja 2020

3. 2. 2020 ob 16. uri
  Drugo

od 1. februarja

do 24. junija 2020

11. 6. 2020 ob 6. uri za 9. razred

22. 6. 2020 ob 16.30 od 1.–8. razreda

Roki izpitov za učence 9. razreda bodo v času od 16. junija do 29. junija 2020 (1. rok) ter od 18. avgusta do 31. avgusta 2020 (2. rok). Izpiti za učence od 1. do 8. razreda bodo v času od 26. junija do 9. julija 2020 (1. rok) ter od 18. avgusta do 31. avgusta 2020 (2. rok).

Roki za ocenjevanje znanja učencev, ki se izobražujejo na domu, so od 4. maja do 24. junija in od 18. avgusta do 31. avgusta 2020.

JESENSKE od 28. oktobra do 1. novembra 2018
NOVOLETNE od 25. decembra do 2. januarja 2020
ZIMSKE od 24. februarja do 28. februar 2020
PRVOMAJSKE od 27. aprila do 1. maja 2020