Aktualna obvestila

Obvestilo

Spoštovani.

V ponedeljek, 1.6.2020 se bodo učencem prve triade in devetošolcem v šoli pridružili še učenci 4. in 5. razredov. Vzgojno izobraževalni proces na šoli bo potekal skladno s priporočili ter okrožnicami MIZŠ. Za učence I. triade bo potekal obvezni in razširjen program enako kot v zadnjih dveh tednih. Prihod in odhod učencev v in iz šole ostaja organiziran enako kot do sedaj.

Učenci 4. in 5. razredov vstopajo v šolo pri vhodu s Šilihove ulice skupaj z učenci 2. razredov od 7.30 do 8.15.  Učenci naj v šolo prihajajo športno oblečeni in obuti, saj se ne bodo preobuvali v garderobi. S sabo prinesejo vse šolske potrebščine in jih skupaj s šolsko torbo puščajo v razredu. Učenci naj s sabo prinašajo plastenko z vodo. Zaradi prilagojenega urnika, skladno s priporočili Zavoda za šolstvo RS, NIJZ in MIZŠ do konca šolskega leta ne bo več izbirnih predmetov in drugih dejavnosti. Malico imajo učenci v razredu. Četrtošolci bodo imeli kosilo ob 12.40 petošolci ob 13.00.

Prijavljeni učenci, ki ne bodo obiskovali OPB naj o tem pisno obvestijo razrednika. Odhodi iz OPB so ob naslednjih urah ( 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30).

Vhodi v šolo bodo odprti med 7.30 in 8.20 uro.  Za učence, ki so vključeni v jutranje varstvo je prihod v šolo nespremenjen. Učenci 6.,7.,8. in 9.razredov vstopajo v šolo pri istem vhodu kot devetošolci (vhod pri učilnici TIT). Učence na vhodu sprejmejo dežurni učitelji.

VSTOPNE TOČKE

Tatjana Žgank Meža, ravnateljica

Obvestilo

Spoštovani starši!

Naše učenke in učenci 1. triade so se vrnili v šolske klopi. Učenci so se razveselili ponovnega srečanja v šolskih klopeh, četudi je bilo malo drugače, kot so bili vajeni do zdaj. Organizacija dela v šoli je prilagojena spremenjenim razmeram in zahtevnosti časa, v katerega smo ujeti. Potrudili smo se vzpostaviti varno in spodbudno učno okolje za vse udeležence vzgojno-izobraževalnega procesa.

Hvala Vam, spoštovani starši, za podporo svojim otrokom in učiteljem pri poučevanju na daljavo ter pri pripravah na ponovni vstop v šolo. Dobro ste pripravili otroke na spremenjene okoliščine, ki so jih pričakale v šoli, in tako močno olajšali povratek v šolo, za kar se vam iskreno zahvaljujem.

V tednih, ki so pred nami, bo prav gotovo prišlo še do kakšnih sprememb ter prilagoditev. Prepričana sem, da bomo skupaj zmogli in uspešno zaključili to šolsko leto. Učiteljice, ki poučujejo v prvi triadi v okviru rednega in razširjenega programa, se trudijo vzpostavljati ravnovesje med potrebami učencev, zahtevami preventivnih ukrepov v času epidemije ter drobnih malenkosti in izzivov povezanih z življenjem ter delom na šoli.

Bodimo si trden steber opore v dobrobit učencev še naprej.

S prijaznimi pozdravi

Tatjana Žgank Meža,ravnateljica

Zadnji dogodki

9. slovenska glasbena olimpijada

V nedeljo, 8. 3. 2020, je na Konservatoriju za glasbo in balet v Ljubljani potekala 9. slovenska glasbena olimpijada. Tekmovanje je obsegalo tri sklope: pisni del s poslušanjem glasbenih del, glasbeno teorijo in glasbenim znanjem, a-vista izvajanje melodične in ritmične vaje in pevski nastop ter izvedbo avtorske skladbe. Na državnem tekmovanju sta sodelovala tudi učenca naše šole in dosegla odlične rezultate; Enej Jezernik je prejel zlato priznanje, Nuša Bizjak pa srebrno priznanje.

Mentorica Tina Strahovnik

Evropska vas-Italija

Naša šola je vključena v projekt EVROPSKA VAS. Cilj in namen projekta je spodbujanje medkulturnega razumevanja, strpnosti, solidarnosti ter spoznavanje drugih narodov in držav v Evropski uniji ter hkrati povečevanje lastne kulture in identitete. Učenci na zanimiv ter privlačen način vsako leto spoznavajo eno izbrano državo. V letošnjem šolskem letu poglobljeno raziskujemo Italijo. Kot nadgradnjo projekta vključujemo vsako leto še teden evropske hrane s katerim učenci spoznavajo tipične jedi posameznih evropskih držav, ki so jih spoznali v okviru projekta. Letos bo teden evropske hrane potekal od ponedeljka 9. marca do petka 13.marca.

Projekti

znak_bienala_PIKA5

ekosola2

zdrava

 

Shema_solskega_sadja

logo_kulturna_sola_transparent_copy

logo_etwinning
evropska-vas

simbioza