Nacionalno preverjanje znanja 2023/2024                                      

Po prvomajskih počitnicah bodo vsi učenci 6. razredov in 9. razredov pisali Nacionalno preverjanje znanja (NPZ). 

Nacionalno preverjanje znanja zakonsko opredeljujeta Zakon o osnovni šoli in Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli.

Publikacija »Informacije za učence in starše« je v elektronski obliki. Publikacija je namenjena učencem 6. in 9. razreda ter njihovim staršem in je dostopna na spletni strani Državnega izpitnega centra eRic oz. na spodnji povezavi.

https://www.ric.si/nacionalno-preverjanje-znanja/splosne-informacije/

Datumi opravljanja NPZ za šolsko leto 2023/2024:

7. 5. 2024 NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred
9. 5. 2024 NPZ iz matematike za 6. in 9. razred
13. 5. 2024 NPZ iz LUM za 9. razred
NPZ iz tujega jezika – angleščina za 6. razred