Učbeniški sklad

OBVESTILO ZA STARŠE UČENCEV,

KI  BODO V  ŠOLSKEM LETU 2015/2016 OBISKOVALI  POUK NA I. OŠ ŽALEC

Naša osnovna šola bo za vse učence, ki bodo v šolskem letu 2015/2016 obiskovali pouk na I. OŠ Žalec, poskrbela za v prilogi naštete učbenike, ki jih učenci prejmejo na šoli. Učbenike bo šola učencem izposodila, starši pa tudi v tem šolskem letu za izposojo ne plačajo izposojevalnine, ker le-to od 1. do 9. razreda pokrije Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Ko učenec preda učbeniški komplet za preteklo šolsko leto in prevzame komplet učbenikov za naslednje šolsko leto, se podpiše na seznam učencev, ki so si izposodili učbeniški komplet v šoli. Starši poskrbite, da bodo vsi šolski učbeniki oviti.

Delovne zvezke starši naročijo, plačajo in tudi prevzamejo v knjigarni ali založbi, ki jo sami izberejo.

Ob izteku šolskega leta morajo učenci učbenike vrniti šoli. Če bo učbenik poškodovan, uničen ali ga ne boste vrnili, boste morali ob koncu šolskega leta zanj, v skladu s petim členom Pravilnika o učbeniških skladih, plačati odškodnino.

PRILOGA: Seznam učbenikov, delovnih zvezkov in ostalih potrebščin.

Metoda B. Turk,

pomoč.ravnat.,

skrbnica učb. sklada

Tatjana Žgank – Meža,

ravnateljica